【The Royal Đà Nẵng Boutique Hotel】【Bảng Giá CĐT Sunfrontier】

The Royal Đà Nẵng Boutique Hotel & Condo, căn hộ cao cấp do Sun Frontier đầu tư và phát triển. Vị trí trung tâm. Bảng giá chính thức.

HOTLINE:0905.959.024

Dự án siêu căn hộ cao cấp bên sông Hàn Đà Nẵng được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Nhật Bản.

THÔNG TIN CHI TIẾT BÊN DƯỚI